برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

CISEN

CISEN را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Angel
Centro de Investigaci�n y Seguridad Nacional
Spanish: Center for Investigation and National Security
مرکزِ تحقیقات و امنیت ملی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی CISEN مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )