برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

COTHERAPY

COTHERAPY را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هادی سلیمی
چنددرمانگری، درمانگری چندنفری
عموما در روان‌درمانی و خانواده درمانی استفاده می‌شود و اشاره به همکاری دو الی چند درمانگر برای درمان مراجع اشاره دارد
Cotherapy or conjoint therapy is psychotherapy conducted with more than one therapist present. This format is more common in dyadic therapy session such as in relationship counseling and in group and family therapy

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی COTHERAPY مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )