برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1287 100 1

Camper

/ˈkæmpər/ /ˈkæmpə/

(کسی که برای تفریح یا ورزش در هوای آزاد بیتوته می کند) اردوزی، اردوزیستگر، کمپر

بررسی کلمه Camper

اسم ( noun )
(1) تعریف: a person who stays at a camp or participates in camping.

(2) تعریف: a motor vehicle that is designed to be used for temporary living space.

واژه Camper در جمله های نمونه

1. The lost camper staved off death from hunger by eating birds eggs.
[ترجمه ترگمان]The گم‌شده، با خوردن تخم‌مرغ، مرگ را از گرسنگی نجات داد
[ترجمه گوگل]کیمر گمشده از خوردن تخم مرغ پرندگان از گرسنگی رهایی یافت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. After high school, we bought a camper van and travelled cross-country for two months.
[ترجمه ترگمان]بعد از دبیرستان، یک ون camper خریده و به مدت دو ماه سفر کردیم
[ترجمه گوگل]پس از دبیرستان، ما یک وانت کامپنوتر خریدیم و دو ماه سفر کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We're going to camper for ten days during our vacation.
[ترجمه ترگمان]ما ده روز در تعطیلات به دنبال این کار خواهیم رفت
[ترجمه گوگل]ما در طول تعطیلات ما برای ده روز در حال رفتن به کمپ است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The camper lashed two pieces of wood together to make a bed.
[ترجمه ترگمان]این کابین دو تکه چوب را با هم مخلوط کرد تا روی تخت بخوابد
[ترجمه گوگل]کمپرس دو تکه چوب را با هم گذاشت تا یک تخت بسازد
[ترج ...

معنی کلمه Camper به انگلیسی

camper
• one that camps; trailer used as a portable dwelling
• a camper is a person who goes camping.
• a camper is also a van equipped with beds and cooking equipment.
happy camper
• one who is satisfied, contented person (informal)

Camper را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سعیده
سیاحتگر
A.m
جهانگرد
Hadi
کمپ نشین
Matin
جهان گرد، سیاحت گر
عصما
خودروی مسافرتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی camper
کلمه : camper
املای فارسی : کمپر
اشتباه تایپی : زشئحثق
عکس camper : در گوگل

آیا معنی Camper مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )