برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Capi lovac

Capi lovac را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی سیریزی
Capi lovac کاپی لواک نام نوعی قهوه است.
گرانترین قهوه جهان با نام کاپی لواک از مدفوع گربه ای بنام لواک در اندونزی تهیه می شود.
لواک ها در یک مزرعه قرنطینه شده ی قهوه نگهداری می شوند
این حیوانات پس از خوردن برگ ، میوه و دانه قهوه توسط مراقبین به قفس های ویژه ای برده شده و انان را وادار به دفع مدفوع نموده ،دانه های قهوه دفع شده که در شکم آن گربه بر اثر انزیم تغییر مزه و طعم نموده را شستشو و فراوری می نمایند .

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Capi lovac مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )