برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Captured regulator

Captured regulator را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
Regulatory capture
Captured regulators
مصادره مقررات
مقررات مصادره شده!
این اصطلاح که در واقع یک فساد سیاسی تلقی میشود زمانی است که قوانین یا مقررات تصویب شده، بجای اینکه منافع عمومی جامعه را در نظر بگيرند، منافع یکسری آژانس ها و شرکتهای خصوصی که مخاطب آن قوانین هستند را در نظر میگیرند و در جهت اهداف مدیریت آن بنگاه ها عمل میکنند، در نتیجه باعث خسران عمومی میشوند!

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Captured regulator مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )