برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1282 100 1

Cash in Hand

واژه Cash in Hand در جمله های نمونه

1. This company is expected to have cash in hand by March next year of £680m as well as having an insignificant debt burden.
[ترجمه ترگمان]انتظار می‌رود که این شرکت تا ماه مارس سال آینده ۶۸۰ میلیون پوند پول نقد داشته باشد و بار بدهی ناچیز داشته باشد
[ترجمه گوگل]انتظار میرود این شرکت انتظار داشته باشد تا ماه مارس سال آینده مبلغ 680 میلیارد پوند و همچنین بدهی ناچیز بدهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. There cash in hand, but also whether there is now boredom good investment opportunities?
[ترجمه ترگمان]آیا در دست پول نقد وجود دارد، اما آیا در حال حاضر ملالت فرصت‌های سرمایه‌گذاری خوب وجود دارد؟
[ترجمه گوگل]پول نقد در دست، بلکه آیا در حال حاضر وجود دارد خستگی فرصت سرمایه گذاری خوب است؟
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. BEA Credit Card - details on the latest promotions in town, Concert and Movie Offers, "Cash in Hand" Programme applications, and year-round dining and shopping offers.
[ترجمه ترگمان]شرکت کارت اعتباری BEA - جزئیات آخرین ترفیع در شهر، کنسرت و ارائه فیلم، \"نقد در برنامه‌های برنامه دستی\"، و ارائه پیشنهادها خرید در طول سال و پیشنهادها خرید
[ترجمه گوگل]کارت اعتباری BEA - جزئیات بیشتر در مورد تبلیغات در شهر، برنامه های کنسرت و فیلم، برنامه های پول نقد در دست، برنامه ناهار خوری سالم و پیشنهادات خرید ...

معنی کلمه Cash in Hand به انگلیسی

cash in hand
• funds; assets in the form of cash

Cash in Hand را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

فاطمه

:cash in hand

The cash in hand of an institution in the form of a banknote or coin in its fund and does not include bank accounts
گلی افجه
پول دستی
Samira
پول نقد موجود

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Cash in Hand مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )