انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1070 100 1

Caterpillar

تلفظ Caterpillar
تلفظ Caterpillar به آمریکایی/ˈkætəˌpɪlər/ تلفظ Caterpillar به انگلیسی/ˈkætəpɪlə/

معنی: خون اشام، کرم صدپا، تراکتور زنجیری
معانی دیگر: (جانور شناسی) لیسه (یا لارو یا غنج یا غوزه ی کرم مانند برخی حشرات به ویژه پروانه و بید)، کرم حشره، بشکل کرم صد پا حرکت کردن

بررسی کلمه Caterpillar

اسم ( noun )
(1) تعریف: a butterfly or moth larva, resembling a worm and often brightly colored.

(2) تعریف: (cap.) trademark for a machine propelled by wheels moving within circular tracks mounted on its sides, such as a tractor or tank.

واژه Caterpillar در جمله های نمونه

1. A butterfly is produced by metamorphosis from a caterpillar.
ترجمه کاربر [ترجمه setsyesh] یک کرم به وسیله دگرگونی به پروانه تبدیل می شود
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]پروانه با دگردیسی در کرم تولید می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک پروانه به وسیله دگرگونی از یک کاترپیلار تولید می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. These secretions are used by the caterpillar as a defence.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این ترشحات به عنوان یک دفاع مورد استفاده قرار می‌گیرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این ترشحات توسط کاترپیل به عنوان یک دفاع استفاده می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. A caterpillar is the larva of a butterfly.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کرم یک کرم پروانه است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک کوتوله لارو یک پروانه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The caterpillar was transformed into a butterfly.
ترجمه کاربر [ترجمه شیوا] کرم به پروانه تبدیل شد
|

ترجمه کاربر [ترجمه محدثه] کرم به یک پروانه تبدیل شد
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کرم به یک پروانه تبدیل شده‌بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کوتوله به یک پروانه تبدیل شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. A caterpillar transforms into a butterfly.
ترجمه کاربر [ترجمه شیوا] کرم به پروانه تبدیل می شود
|

ترجمه کاربر [ترجمه رها] کرم تبدیل به یک پروانه شد.🐛
|

ترجمه کاربر [ترجمه محدثه] کرم به یک پروانه تبدیل می شود
|

ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کرم یک کرم به یک پروانه تبدیل می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک کریپتون به یک پروانه تبدیل می شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. The plant toxin renders both the caterpillar and the adult butterfly particularly repellent to natural enemies.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سم گیاه هم کرم ابریشم و هم پروانه بالغ را به طور خاص برای دشمنان طبیعی می‌سازد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سموم گیاهی هر دو کرم کرم و پروانه بالغ را به ویژه دشمنان طبیعی دچار می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The glycosides are even retained as the caterpillar changes into a butterfly and help to protect it from predatory birds.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]The حتی زمانی حفظ می‌شوند که کرم به پروانه تبدیل می‌شود و به حفاظت از آن در برابر پرندگان شکارچی کمک می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]گلیکوئید ها حتی به عنوان یک کپیرایت به پروانه تبدیل می شوند و به محافظت از پرندگان خرابکار کمک می کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Several butterfly species live out their caterpillar stage inside an ants' nest.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]گونه‌های متعددی از پروانه‌ها روی صحنه کرم خود درون لانه مورچه‌ها زنده می‌مانند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]چندین گونه پروانه درون یک لانه مورچه زندگی میکنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The sixth one was called caterpillar it was two long planks of wood with poles coming out of it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]ششمین نفر به نام کرم ابریشم بود که دو تخته چوب بلندی داشت که از آن بیرون می‌آمدند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]ششمین کاترپیلار نامیده می شد که دو تخته بلند چوب با قطب های خارج از آن بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Just as only a caterpillar can become a butterfly, the formal stage seems a necessary developmental step to the skilful stage.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همانطور که فقط یک کرم می‌تواند به یک پروانه تبدیل شود، مرحله رسمی یک گام توسعه‌ای لازم برای مرحله مهارت به نظر می‌رسد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]درست همانطور که تنها یک کاپیتان می تواند یک پروانه تبدیل شود، مرحله رسمی مرحله گام ضروری برای مرحله ی مهارت است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. One caterpillar was mushy, presumably the victim of a virus or bacterial infection.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یک کرم ابریشم خمیری بود و احتمالا قربانی یک عفونت یا عفونت باکتریایی بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک کوتوله مشتاق بود، احتمالا قربانی ویروس یا عفونت باکتریایی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. In this collection, he has embraced Caterpillar work boots, done up for him in two-tone suede.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در این مجموعه، او چکمه‌های کار کاترپیلار را در آغوش کشیده و از جنس جیر جیر با دو نوع کفش جیر استفاده کرده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در این مجموعه، او چکمه های کاری کاترین را در آغوش گرفت و برای دوش گرفتن از جادو استفاده کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. When the caterpillar is fully grown it usually hangs upside down from a leaf or plant stem, and begins to pupate.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]زمانی که کرم به طور کامل رشد می‌کند، معمولا از ساقه یا ساقه گیاه وارونه آویزان می‌شود و شروع به pupate می‌کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هنگامی که کوتوله به طور کامل رشد می کند، معمولا از یک برگ یا ساقه گیاه عقب می ماند و شروع به خرد شدن می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The old caterpillar skin peels back and falls away.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کرم ابریشم کهنه به عقب برمی گردد و عقب می‌افتد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]پوست کریپال قدیمی پوست را پشت و سقوط می کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف Caterpillar

خون اشام (اسم)
spider , leech , bloodsucker , vampire , caterpillar , wringer , lamia
کرم صدپا (اسم)
caterpillar
تراکتور زنجیری (اسم)
caterpillar

معنی عبارات مرتبط با Caterpillar به فارسی

(جانورشناسی) کرم صد پای پیله ساز (جنس malacosoma و تیره ی lasiocampidae)، کرم صد پای پیله ساز

معنی Caterpillar در دیکشنری تخصصی

[عمران و معماری] زنجیر
[زمین شناسی] برگخواران. لارو بال پولک داران. تراکتور زنجیری
[نساجی] کرم ابریشم
[عمران و معماری] دریچه چرخ زنجیری

معنی کلمه Caterpillar به انگلیسی

caterpillar
• american company that manufactures agricultural and heavy industrial machinery
• wormlike larva of a butterfly or moth
• a caterpillar is a small worm-like animal that eventually develops into a butterfly or moth.
caterpillar tracks
• the caterpillar tracks of a heavy vehicle such as a tank are the ridged belts round the wheels which enable it to grip soft ground.
caterpillar tractor
• tractor designed to travel over rough terrain
caterpillar tread
• caterpillar tracks, treads on wheels for the purpose of gripping rough terrain (e.g. tractors, tanks, etc.)

Caterpillar را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

S H ١٤:٠٥ - ١٣٩٦/٠٢/١٦
کرم ابریشم
|

بی نام ١٧:١٦ - ١٣٩٦/٠٦/٠٤
خزنده
|

پیام ٠٩:٤٥ - ١٣٩٦/٠٧/١٩
شفیره
|

sara ١٧:٤٦ - ١٣٩٦/٠٨/٠٧
کرم
صدپا
|

Esmail ٠٤:٣٣ - ١٣٩٧/٠٢/٢٢
گربه وحشی!!!
|

Hasty ١٨:٥٨ - ١٣٩٧/٠٥/١٥
An animal like a small hairy worm with very small leg
|

Ayda ١٣:٤٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠١
کانون زبان..
Reach4
کرم ابریشم..
❤یادتون نره
|

shiva_sisi‌ ١٦:٤٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠١
An animal like a small hairy worm with very small leg
|

مم ٢١:١٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨
کرم ابریشمک
|

Sepehr ١٤:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩
Reach4
کرم ابریشم
ili
کانون زبان ایران
|

s.m ١٤:١٩ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠
کرم صد پا
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

توضیحات دیگر

معنی caterpillar
کلمه : Caterpillar
املای فارسی : کترپیللر
اشتباه تایپی : زشفثقحهممشق
عکس Caterpillar : در گوگل


آیا معنی Caterpillar مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )