برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1351 100 1

Catharsis

/kəˈθɑːrsəs/ /kəˈθɑːsɪs/

معنی: تصفیه، تطهیر، روانپاکسازی، تصفیه و تزکیه نفس بوسیله هنر
معانی دیگر: (روان پزشکی ـ برطرف کردن هراس و عقده های روانی از راه صحبت درباره ی آنها و آگاه شدن به آنها)، تخلیه ی روانی، پاکسازی ذهنی، عقده گشایی، روان پالش، پاکسازی (به ویژه پاکسازی مزاج با مسهل)، تخلیه ی روده ها، (به پیروی از اندیشه ی ارسطو درباره ی اثر نمایش تراژدی برتماشاگران) پاکسازی احساسات و عواطف، خالی کردن عقده های روانی، کاتارسیس، والایش، pl روانپاکسازی

بررسی کلمه Catharsis

اسم ( noun )
حالات: catharses
(1) تعریف: purging, esp. of the digestive system.
مترادف: evacuation, purgation, purge, voiding
مشابه: excretion, purification

(2) تعریف: in drama, a purging of the audience's emotions.
مشابه: epiphany, release, relief, transport

(3) تعریف: in psychotherapy, the bringing of repressed thoughts and feelings to consciousness in order to release emotional tension, or the release itself.
مشابه: outlet, release, relief, transference

- Writing down his memories of combat acted as a catharsis, unburdening him of guilt and anger he had carried around for years.
[ترجمه ترگمان] نوشتن خاطرات جنگ به عنوان یک تخلیه هیجانی، او را از احساس گناه و خشمی که سال‌ها در اطراف او گذرانده بود محروم کرد
[ترجمه گوگل] نوشتن خاطرات خود را از جنگ به عنوان یک catharsis عمل، unburdening او را از گناه و خشم او را به حال برای سال ها انجام شده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Catharsis در جمله های نمونه

1. the writing of that story was a kind of catharsis for me
نوشتن آن داستان برای من نوعی تخلیه‌ی روانی بود.

2. Music is a means of catharsis for me.
[ترجمه ترگمان]موسیقی وسیله‌ای برای تزکیه نفس من است
[ترجمه گوگل]موسیقی برای من مفید است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Those things the Greeks called catharsis the sharing of pity and terror and joy with all.
[ترجمه ترگمان]آن چیزهایی که یونانیان آن را تخلیه (تخلیه)رحم و وحشت و شادی با همه می‌دانستند
[ترجمه گوگل]آن چیزهایی که یونانیها به نام کاترزیس به اشتراک گذاشتند از همجواری و ترور و شادی با همه
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Provide for catharsis - release of interdepartmental or interpersonal conflicts of long standing.
[ترجمه ترگمان]فراهم نمودن تخلیه هیجانی بین اداره‌ای و یا تعارضات بین فردی طولانی‌مدت
[ترجمه گوگل]ارائه کاتارسیس - انتشار اختلافات بین اداری و یا بین فردی بلند مدت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. This revolt is a kind of catharsis.
...

مترادف Catharsis

تصفیه (اسم)
purgation , administration , settlement , arrangement , purification , filtration , refinement , cleaning , catharsis , clean-up
تطهیر (اسم)
purgation , purge , purification , sanctification , catharsis
روانپاکسازی (اسم)
purgation , catharsis
تصفیه و تزکیه نفس بوسیله هنر (اسم)
purgation , catharsis

معنی Catharsis در دیکشنری تخصصی

[روانپزشکی] پالایش روانی، تصفیه روانی. رهایی دادن ایده ها و احساسات همراه بوسیله تداوی روحی در اصر مصاحبه با معالج، رها نمودن تجاربی که به علل عاطفی سرکوب یا فراموش شده، و به عرصه وجدان آوردن آن ها.

معنی کلمه Catharsis به انگلیسی

catharsis
• purging, purification (medicine); emotional cleansing through drama; (psychiatry) relief of tension and anxiety through the expression of repressed thoughts and feelings (also katharsis)
• catharsis is getting rid of strong emotions or unhappy memories by expressing them in some way; a formal word.

Catharsis را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مهدی حسینی نژاد
تخلیه هیجانی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی catharsis
کلمه : catharsis
املای فارسی : کاتارسیس
اشتباه تایپی : زشفاشقسهس
عکس catharsis : در گوگل

آیا معنی Catharsis مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )