برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1351 100 1

Cathaysia

معنی Cathaysia در دیکشنری تخصصی

Cathaysia
[زمین شناسی] یک قاره بزرگ اوایل پالئوزوئیک در محدوده ای که در حال حاضر توسط چین، هند و مجمع الجزایر جنوب غرب آسیا، اشغال شده است. این سرزمین وابسته به گندوانا دانسته می شود، که بوسیله حوضه ای از آن جدا شده است (جونز، 1973).

Cathaysia را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Cathaysia مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )