انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه
جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی انگلیسی به انگلیسی کلمات اختصاری فارسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 1097 100 1

Cellulitis

تلفظ Cellulitis
تلفظ Cellulitis به آمریکایی تلفظ Cellulitis به انگلیسی

(پزشکی) آماس بافت همبند (به ویژه در زیر پوست)، ورم بافته های زنبوری

واژه Cellulitis در جمله های نمونه

1. It is indicated for cellulitis, septicemia, pyemia, pyoderma, etc., caused by strains which is resistant to penicillin, ampicillin, erythromycin, and these infections can be controlled rapidly by it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نشان‌داده شده‌است که cellulitis، septicemia، pyemia، pyoderma و غیره ناشی از strains است که نسبت به پنی‌سیلین، ampicillin، erythromycin مقاوم است و این عفونت‌ها می‌توانند به سرعت توسط آن کنترل شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این برای سلولیت، سپتی سمی، سمی، پیودرما و غیره، نشان داده شده است که توسط سويه های مقاوم به پنی سیلین، آمپی سیلین، اریترومایسین مقاوم هستند و این عفونت ها می تواند به سرعت توسط آن کنترل شود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

2. Neither cellulitis nor tuberculosis verrucosa cutis relapsed during the follow - up of 3 years.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]cellulitis cutis و سل verrucosa نیز در طی این سه سال به این بیماری ادامه دادند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نه سلولیت و نه tuberculosis verrucosa cutis در طی پیگیری 3 سال تجدید نمیشود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. The surgery admit note was basically two lines: cellulitis; IV cefazolin ( the antibiotic ).
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اقرار در مورد جراحی اساسا دو خط بود: cellulitis؛ IV cefazolin (آنتی‌بیوتیک)
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]توجه داشته باشید که عمل جراحی اساسا سلولیت دو خط است؛ IV سفازولین (آنتی بیوتیک)
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. Antibiotic therapy for diffuse cellulitis should be aggressive.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]درمان Antibiotic برای cellulitis diffuse باید تهاجمی باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آنتی بیوتیک برای سلولیت منتشر باید تهاجمی باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Orbital cellulitis typically presents with fever and an erythematous, swollen, tender eyelid with a recent history of sinusitis or upper respiratory tract infection.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]cellulitis مداری به طور معمول همراه با تب و یک پلک‌های متورم و ترد با تاریخچه جدید سینوزیت یا عفونت دستگاه تنفسی فوقانی ارائه می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سلولیت اوربیتال به طور معمول با تب و یک پلک اریتماتوز، متورم، پلکانی با سابقه اخیر سینوزیت یا عفونت دستگاه تنفسی فوقانی همراه است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. Trichomoniasis is a risk factor for development of post - hysterectomy cellulitis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Trichomoniasis یک فاکتور ریسکی برای توسعه cellulitis پس از زایمان است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Trichomoniasis یک عامل خطر برای توسعه سلولیت پس از هیسترکتومی است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. Objective To discuss the nursing points and observation on cellulitis of mouth floor.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف برای بحث در مورد نکات پرستاری و مشاهده روی cellulitis کف دهان
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: برای بحث در مورد نکات پرستاری و مشاهده سلولیت دهان و دندان
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. The patient had a history of lymphedema tarda in the legs and had been admitted several times before with recurrent cellulitis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]بیمار دارای سابقه of tarda در پاها بود و چندین بار قبل از with مکرر پذیرفته شده‌بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]بیمار سابقه لنفدوم تاردا در پاها داشت و چندین بار قبل از آن با سلولیت مجدد پذیرفته شده بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Conclusion: The pathological diagnosis is very important. A eosinophilic cellulitis case must have pathological diagnosis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نتیجه‌گیری: تشخیص آسیب‌شناسی بسیار مهم است یک مورد cellulitis eosinophilic باید تشخیص pathological داشته باشد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نتیجه گیری تشخیص پاتولوژیک بسیار مهم است یک مورد سلولیت ائوزینوفیلیک باید تشخیص پاتولوژیک داشته باشد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Infectious processes can be localized, as in a response to a local abscess or to cellulitis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]فرآیندهای عفونی را می توان در واکنش به یک آبسه در محل یا به cellulitis محلی محدود کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]فرآیندهای عفونی می تواند موضعی، به عنوان در پاسخ به یک آبسه های محلی و یا به سلولیت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. Ethmoid sinusitis is frequently complicated in children by orbital cellulitis and abscess.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Ethmoid بیشتر در کودکان بوسیله cellulitis اوربیتال و آبسه orbital پیچیده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]سینوزیت اسید آمینه اغلب در کودکان توسط سلولیت و آبسه مداری پیچیده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. Objective : To investigate the etiology, clinical characteristics and therapy of eosinophilic cellulitis.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]هدف: بررسی the، ویژگی‌های بالینی و درمان of cellulitis
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]هدف: بررسی علل، ویژگی های بالینی و درمان سلولیت ائوزینوفیل
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

معنی کلمه Cellulitis به انگلیسی

cellulitis
• inflammation of connective tissue

Cellulitis را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران

سعید پارساپور ٠٩:٤٣ - ١٣٩٧/٠٢/٣٠
سلولیت نوعی ابتلای پوست به عفونت والتهاب ناشی از باکتری از نوع استافیلوکوک یا استرپتوکوک است که عموماٌ با ورم ، التهاب و حساسیت و درد در ناحیه ای از پوست ایجاد شده و میتواند به دیگر نقاط بدن سرایت نماید ، سلولیت در همه جای بدن احتمال بروز دارد اگرچه بیشتر در ناحیه رانها مشاهده میگردد،
بروز سلولیت گرچه در سطح پوست پدید می آید اما میتواند به گره های لنفاوی و نیز جریان خون نیز سرایت نماید.از موارد مستعد کننده برای ابتلاءبه سلولیت میتوان به عوامل زیر اشاره نمود:
- جراحت ناشی از بروز منفذ و بریدگی در پوست ،گزش حشرات و یا جراحی ،
- کاهش مصونیت بدن و یا افت مقاومت نسبت به بازدارندگی پوست از آلودگی خارجی مانند اگزما و حساسیت پوستی ،
- مواد مخدر تزریقی،
-دیابت (مرض قند)
- زمینه قبلی به ابتلاء به سلولیت،
در وضعیت پیشرفته بیماری ، ناشی از سرایت سلولیت به لایه های زیرین و عمیق تر مانند لنف و جریان خون، امکان بروز عفونت در سایر بافت ها مانند
- عفونت استخوان ، عفونت در خون ، التهاب در عروق لنفی ، مرگ بافت ، قانقاریا
میتواند رخ دهد.
درمان ، در موارد میانه از ابتلاء با تجویز پزشک مصرف آنتی بیوتیک خوراکی برای دوره 10 تا 21 روزه ( با تاکید بر تداوم دوره کامل دارو، حتی با مشاهده نشانه های بهبودی ) و مصرف مسکن در صورت درد موضعی و با بالا نگهداشتن اندام تحتانی نسبت به سطح بدن و استراحت کامل معالجه بیماری میسر خواهد بود. عوارض سلولیت معمولاٌ در طول درمان پس از 10 روز التیام خواهد یافت ، در صورت تلاقی بیماری با عوارض دیگر که معمولاٌ در نتیجه کاهش سطح مقاومت بدن حادث میگردد، بهتر است بیمار جهت مراقبت های بیشتر در بیمارستان بستری گردد.
|

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cellulitis
کلمه : Cellulitis
املای فارسی : کللولیتیس
اشتباه تایپی : زثممعمهفهس
عکس Cellulitis : در گوگل


آیا معنی Cellulitis مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )