برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1317 100 1

Characteristic Curve

/ˌkerəktəˈrɪstɪkˈkɜːrv/ /ˌkærəktəˈrɪstɪkkɜːv/

منحنی مشخصه

معنی Characteristic Curve در دیکشنری تخصصی

[سینما] منحنی خصوصیات - منحنی مختصات
[عمران و معماری] منحنی مشخصه - منحنی خصوصیات
[ریاضیات] منحنی مشخصه، خم مشخصه
[آب و خاک] منحنی مشخصه
[عمران و معماری] منحنی خصوصیات یک نهر
[صنعت] منحنی مشخصه عملکرد. - منحنی که در آن میزان تغییرات در خطای نوع دوم نسبت به تغییر در میانگین دو نمونه نشان داده می شود.
[ریاضیات] خم مشخصه ی عملکرد، منحنی مشخصه ی عمل، منحنی مشخصه ی عملکرد، منحنی مشخصه ی عملیاتی
[ریاضیات] منحنی مشخصه ی عمل
[آمار] خم مشخصه عملیاتی
[خاک شناسی] منحنی مشخصه آب خاک

Characteristic Curve را به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی characteristic curve
کلمه : characteristic curve
املای فارسی : چرکتریستیک کرو
اشتباه تایپی : زاشقشزفثقهسفهز زعقرث
عکس characteristic curve : در گوگل

آیا معنی Characteristic Curve مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )