برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1357 100 1

Civilised

واژه Civilised در جمله های نمونه

1. A civilised leader must eschew violence.
[ترجمه ترگمان]یک رهبر متمدن باید از خشونت جلوگیری کند
[ترجمه گوگل]یک رهبر متمدن باید از خشونت اجتناب کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Let's discuss this like civilised people.
[ترجمه ترگمان]بیا در این مورد مثل آدم‌های متمدن بحث کنیم
[ترجمه گوگل]بیایید بحث کنیم مانند افراد متمدن
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. They're brutal people behind their civilised veneer.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها مردمی بی‌رحم در پشت ظاهر civilised هستند
[ترجمه گوگل]آنها مردم وحشیانه در پشت روکش تمدن خود هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. I wrote to my ex-wife. She was very civilised about it.
[ترجمه ترگمان]من به همسر سابقم نوشتم او در این مورد خیلی با نزاکت بود
[ترجمه گوگل]من به همسر سابقم نوشتم او در مورد آن بسیار متمدن بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

معنی کلمه Civilised به انگلیسی

civilised
• cultured, enlightened, socially advanced (also civilized)

Civilised را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میثم علیزاده
1. متمدن
2. راحت و لذت بخش

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Civilised مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )