برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Class conflict

Class conflict را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
مبارزه طبقاتی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Class conflict مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )