برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Click with

Click with را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

سید محمود حسینی
محبوب شدن،سریع جورشدن، تفاهم داشتن،سریع رابطه دوستانه برقرار کردن
استقبال شدن مورد استقبال قرار گرفتن،طنین انداز شدن،معروف شدن
فهمیده شدن،قابل درک بودن،باعقل جور در اومدن،منطقی بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Click with مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )