برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1327 100 1

Close out

/kloʊs aʊt/ /kləʊs aʊt/

(در مورد فروشگاه ها) کالای موجود را حراج کردن و برای همیشه تعطیل کردن، حراج کردن

واژه Close out در جمله های نمونه

1. The store is closing out on Saturday.
[ترجمه ترگمان]فروشگاه روز شنبه تعطیل می‌شود
[ترجمه گوگل]فروشگاه در روز شنبه بسته می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The store is closing out tomorrow; I'll go and buy a pair of shoes.
[ترجمه ترگمان]فروشگاه فردا تعطیل می‌شود و یک جفت کفش می‌خرم
[ترجمه گوگل]فروشگاه فردا بسته می شود؛ من یک جفت کفش خریدم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We're closing out this line of swimwear.
[ترجمه ترگمان]ما داریم این خط of رو تعطیل می‌کنیم
[ترجمه گوگل]ما این خط از لباس شنا را تعطیل می کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The store is closing out on Monday with discounts of up to 75%.
[ترجمه ترگمان]این فروشگاه روز دوشنبه با تخفیف تا ۷۵ درصد تعطیل شد
[ترجمه گوگل]فروشگاه دوشنبه با تخفیف تا 75٪ بسته است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

Close out را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه فرومدی
جمع شدن (کسب‌وکار، مغازه)
Leyly 1389
به نظر من کلوز اوت یعنی پنجه ها بیرون ،و این رو من از کارتون miracolus فهمیدم.

با تشکر

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی close out
کلمه : close out
املای فارسی : کلوز آوت
اشتباه تایپی : زمخسث خعف
عکس close out : در گوگل

آیا معنی Close out مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )