برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Closed captioning

Closed captioning را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

حمید پرهام
زیرنویس بسته/پنهان/جدا از فیلم

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Closed captioning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )