برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1281 100 1

Co educational

معنی کلمه Co educational به انگلیسی

co educational
• a co-educational school is a school which is attended by both boys and girls.

Co educational را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
دختر و پسر باهم هستند در مدرسه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Co educational مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )