برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1292 100 1

Cola

/ˈkoʊlə/ /ˈkəʊlə/

معنی: درخت کولا
معانی دیگر: (امریکا) تعدیل حقوق برحسب شاخص هزینه ی زندگی، (گیاه شناسی) درخت کولا (cola acuminata از خانواده ی sterculia ـ بومی افریقا)، جمع واژه ی: colon، ماده شیرینی که از برگ ومیوه کولا گرفته میشود

بررسی کلمه Cola

اسم ( noun )
• : تعریف: an adjustment in wages or payments, or an automatic schedule of such adjustments, based on changes in the cost of living (acronym for "cost of living adjustment").
اسم ( noun )
• : تعریف: any of various sweet carbonated beverages made from kola nuts and other ingredients.
اسم ( noun )
• : تعریف: a plural of colon.

واژه Cola در جمله های نمونه

1. The exact ingredients of Coca Cola are a trade secret.
[ترجمه ترگمان]مواد دقیق کوکا کولا یک راز تجاری هستند
[ترجمه گوگل]مواد دقیق Coca Cola یک سری تجاری هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The ingredients of Coca - Cola are a trade secret.
[ترجمه ترگمان]مواد اولیه کوکا کولا یک راز تجاری هستند
[ترجمه گوگل]مواد تشکیل دهنده کوکا کولا یک راز تجاری هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. There was a cola by the side of the house.
[ترجمه ترگمان]کنار خانه یک نوشابه بود
[ترجمه گوگل]در کنار خانه یک کولا وجود دارد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Coke and Pepsi are types of cola.
[ترجمه ترگمان]نوشابه و پپسی شامل انواع کولا هستند
[ترجمه گوگل]کک و پپسی انواع کولا هستند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. Coca Cola is a household name around the ...

مترادف Cola

درخت کولا (اسم)
cola , kola

معنی کلمه Cola به انگلیسی

cola
• sweet carbonated beverage
• cola is sweet brown non-alcoholic fizzy drink.
coca cola
• brand name of a popular carbonated soft drink which was first invented in 1886 in atlanta (georgia, usa) by a pharmacist named dr. john stith pemberton (originally intended as a patent medicine)
• coca-cola is a non-alcoholic fizzy brown drink; coca-cola is a trademark.
diet cola
• low-calorie carbonated cola drink
pepsi cola
• brand of soft drink

Cola را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
نوشابه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cola
کلمه : cola
املای فارسی : صلا
اشتباه تایپی : زخمش
عکس cola : در گوگل

آیا معنی Cola مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )