برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1286 100 1

Come after

واژه Come after در جمله های نمونه

1. The reforms come after decades of hostility to revisionism.
[ترجمه ترگمان]این اصلاحات پس از دهه‌ها دشمنی با revisionism صورت می‌گیرد
[ترجمه گوگل]این اصلاحات پس از دهه های خصومت با رویزیونیسم رخ می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. If any letters come after you've left, I'll send them on.
[ترجمه ترگمان]اگر هر نامه‌ای که بعد از رفتن تو برسد، آن‌ها را برایت می‌فرستم
[ترجمه گوگل]اگر هر حرفی پس از ترک شما باشد، من آن را به شما میفرستم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She was terrified that Trevor would come after her.
[ترجمه ترگمان]می‌ترسید که ترور به دنبالش بیاید
[ترجمه گوگل]او ترسو بود که ترور پس از او می آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The changes to the team come after their 7-2 massacre in the final.
[ترجمه ترگمان]تغییرات در این تیم پس از کشتار ۷ - ۲ آن‌ها در فینال شکل گرفت
[ترجمه گوگل]تغییرات در تیم پس از قتل عام 7-2 در فینال رخ می دهد
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه Come after به انگلیسی

come after
• arrive so as to take, go after

Come after را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه موسوی
دنبال کسی آمدن یا رفتن
محدثه فرومدی
پشت سر کسی آمدن، تعقیب کردن
محدثه فرومدی
آمدن در پیِ
M.A.R
دنبال کردن
Hossain Adamzad
همراهی کردن
reza
به سراغ کسی رفتن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Come after مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )