برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1279 100 1

Come round

/ˈkəmˈraʊnd/ /kʌmraʊnd/

معنی: شفاء یافتن، بهوش امدن، بازگشتن و بحال اول رسیدن
معانی دیگر: شفا یافتن

بررسی کلمه Come round

عبارت ( phrase )
(1) تعریف: to regain consciousness; revive.
مترادف: revive
مشابه: recover, stir

(2) تعریف: to change one's opinion, esp. to agree with that of another.
مترادف: accede, bend, comply, concede
مشابه: agree, submit, yield

واژه Come round در جمله های نمونه

1. All things will come round to him who will but wait.
[ترجمه ترگمان]همه چیز به او خواهد پیوست که صبر کند
[ترجمه گوگل]همه چیز به او خواهد رسید که فقط منتظر خواهد ماند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Come round tonight and we'll watch a video.
[ترجمه ترگمان]امشب بیا و یک فیلم تماشا می‌کنیم
[ترجمه گوگل]امشب امشب می آیم و یک ویدیو تماشا خواهیم کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. The wind has come round to the north.
[ترجمه ترگمان]باد به سمت شمال می‌وزد
[ترجمه گوگل]باد به شمال آمده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Come round to my place this evening.
[ترجمه ترگمان]امروز عصر به خانه من بیایید
[ترجمه گوگل]این شب به جای من بیا
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. If you'd like to come round the back, I' ...

مترادف Come round

شفاء یافتن (فعل)
recover , recuperate , come round , convalesce , get better
بهوش امدن (فعل)
recover , respire , revive , come round
بازگشتن و بحال اول رسیدن (فعل)
come round

معنی کلمه Come round به انگلیسی

come round
• recover, recuperate (from a illness); change one's mind

Come round را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

هانیه
به خانه آمدن
هانیه
وقتی کسی ما را به خوانه اش دعوت می کند
baghshahr
پذیرفتن رای ونظری
علی اکبر منصوری
باز رخدادن ، دوباره روی دادن ، (مثال، When my father's birthday came round, I wanted to buy him something really special)
فهیمه
Can I come round?
میتوانم بیام ببینمت؟
A.SH
به خانه آمدن
عاطفه موسوی
باز گشتن،دوباره آمدن
Amir
سر رسید
اردلان آل هاشم
دعوت کردن برای دیدن هم و با هم بودن


Why don't you come round for lunch?
چرا برای ناهار نمیای؟

Come round to my place this evening.
امروز عصر به خانه من بیایید.

Come round tonight and we'll watch a video.
امشب بیا و یک فیلم تماشا کنیم.
Reza
Come to my home
بیا به خانه ی ما

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی come round
کلمه : come round
املای فارسی : سوم روند
اشتباه تایپی : زخئث قخعدی
عکس come round : در گوگل

آیا معنی Come round مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )