برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Communing

Communing را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

مرتضی بزرگیان
صمیمانه گفتگو کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Communing مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )