برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1274 100 1

Competitively


بطورمسابقه ,ازروی رقابت یاهمکاری

واژه Competitively در جمله های نمونه

1. The new type of villa is priced competitively.
[ترجمه ترگمان]نوع جدید ویلا به طور رقابتی قیمت‌گذاری می‌شود
[ترجمه گوگل]نوع جدید ویلا قیمت رقابتی است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. They worked hard together, competitively and under pressure.
[ترجمه ترگمان]آن‌ها به سختی با هم کار می‌کردند، به صورت رقابتی و تحت فشار
[ترجمه گوگل]آنها با هم کار سختی انجام دادند، رقابتی و تحت فشار
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We are unable to tender competitively for the contract.
[ترجمه ترگمان]ما قادر به مناقصه مناقصه برای قرارداد نیستیم
[ترجمه گوگل]ما نمی توانیم قراردادی را با رقابت پذیری به دست بیاوریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The fares on the single headed trains were competitively priced and they were fully booked.
[ترجمه ترگمان]کرایه قطار فقط به صورت رقابتی بود و آن‌ها کاملا رزرو شده بودند
[ترجمه گوگل]کرایه های قطار تنها با قیمت رقابتی قیمت داشتند و کاملا رزرو شده بودند
[ترجمه شما] ...

معنی کلمه Competitively به انگلیسی

competitively
• in a competitive manner

Competitively را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

yousef asheghi
رقابت جویانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی competitively
کلمه : competitively
املای فارسی : کمپتیتیولی
اشتباه تایپی : زخئحثفهفهرثمغ
عکس competitively : در گوگل

آیا معنی Competitively مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )