برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1288 100 1

Concerning

/kənˈsɜːrnɪŋ/ /kənˈsɜːnɪŋ/

معنی: در باره، در باب
معانی دیگر: درباره ی، در مورد، با توجه به

بررسی کلمه Concerning

حرف اضافه ( preposition )
• : تعریف: in regard to; about.
مشابه: in point of, touching

- He called concerning our earlier conversation.
[ترجمه ترگمان] اون در مورد گفتگوی قبلی مون زنگ زد
[ترجمه گوگل] او درباره مکالمه قبلی ما صحبت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه Concerning در جمله های نمونه

1. his statements concerning food shortages
اظهارات او درباره‌ی کمبود مواد غذایی

2. impure thoughts concerning his brother's wife
افکار گنهکارانه‌ی او درباره‌ی زن برادرش

3. many queries concerning his real name
پرس و جوهای بسیار درباره‌ی نام واقعی او

4. strict regulations concerning alcoholic drinks
مقررات سخت در مورد نوشابه‌های الکلی

5. the allegations concerning his taking bribes
اتهامات مربوط به رشوه‌گیری او

6. the gossip concerning his resignation
شایعات مربوط به استعفای او

7. a u. n. resolution concerning human rights
قطعنامه‌ی سازمان ملل درباره‌ی حقوق بشر

8. his pertinacious demand concerning the restitution of is properties was once again rejected
یک بار دیگر درخواست پافشارانه‌ی او درباره‌ی استرداد املاکش رد شد.

9. the government's statement concerning the recent unrests
اعلامیه‌ی دولت درباره‌ی شلوغی‌های اخیر

10. the overblown propaganda concerning their victory
تبلیغات غلوآمیز درباره‌ی پیروزی آنها

11. i remonstrated with him concerning his dishonesty
...

مترادف Concerning

در باره (حرف اضافه)
on , about , concerning , of , toward , re , in re
در باب (حرف اضافه)
about , concerning

معنی کلمه Concerning به انگلیسی

concerning
• regarding; about
• you use concerning to indicate what something is about.

Concerning را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه .موسوی
در رابطه با
(وقتی ing میگیره دیگه معنی نگرانی نمیده)
امیر اهورخو
مربوط به
ahmad
درگیر بودن -مشغول بودن
سجاد مصلحی
درباره ی-راجع به-در خصوصِ
فیض
مرتبط با
محدثه فرومدی
در زمینه، بر سر
there is no dispute concerning the existence of cities : هیچ بحثی بر سر موجودیت شهرها نیست
بختیاری
در خصوص

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی concerning
کلمه : concerning
املای فارسی : کنکرنینگ
اشتباه تایپی : زخدزثقدهدل
عکس concerning : در گوگل

آیا معنی Concerning مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )