برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1179 100 1

Concessionaire

/kənˌseʃəˈner/ /kənˌseʃəˈneə/

معنی: صاحب امتیاز
معانی دیگر: دارنده ی امتیاز رسمی (concesioner هم می نویسند)

بررسی کلمه Concessionaire

اسم ( noun )
• : تعریف: one who has been granted or operates a concession.

واژه Concessionaire در جمله های نمونه

1. The concessionaire will also be expected to supply the necessary fleet of DMUs and the maintenance and stabling depot.
[ترجمه ترگمان]همچنین انتظار می‌رود که The ناوگان حمل و نقل لازم و ایستگاه maintenance و stabling را تامین نماید
[ترجمه گوگل]انتظار میرود که شرکت کننده نیز عرضه ناوگان ضروری DMU ها و انبارهای نگهداری و تثبیت را فراهم کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The capitalist tenant, the concessionaire and so forth will similarly have a firm base in the growing economically petty-bourgeois element.
[ترجمه ترگمان]سرمایه سرمایه‌داری، the و غیره، به طور مشابه، یک پایگاه محکم در رشد آلمان کوچک و کوچک از نظر اقتصادی خواهند داشت
[ترجمه گوگل]مستاجر سرمایه دار، شرکت کننده و غیره به طور مشابه پایه ای قوی در عنصر اقتصادی خرده بورژوایی رشد می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Starboard cruise service is the largest shipboard concessionaire in the world.
[ترجمه ترگمان]سرویس مسافرتی Starboard بزرگ‌ترین کشتی concessionaire روی عرشه کشتی است
[ترجمه گوگل]خدمات Cruise Starboard بزرگترین شرکت کننده ی کشتی در جهان است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Concessionaire

صاحب امتیاز (اسم)
grantee , concessionaire , concessioner

معنی کلمه Concessionaire به انگلیسی

concessionaire
• one to whom a concession (i.e. land or rights) has been granted by an authority, one who holds usage rights

Concessionaire را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

خورشيدوند
صاحب امتياز
مقداد سلمانپور
دریافت کننده امتیاز

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی concessionaire
کلمه : concessionaire
املای فارسی : کنکسینیر
اشتباه تایپی : زخدزثسسهخدشهقث
عکس concessionaire : در گوگل

آیا معنی Concessionaire مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )