برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1299 100 1

Connecting bar | tombolo | tombolo

معنی Connecting bar | tombolo | tombolo در دیکشنری تخصصی

Connecting bar | tombolo | tombolo
[زمین شناسی] سد یا پشته متصل کننده سدی که در هر دو انتها با یک سرزمین بزرگ مرتبط است خصوصاً یک تومبولو. بنگرید : tombolo

به اشتراک بگذارید

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Connecting bar | tombolo | tombolo مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )