برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Continouns

Continouns را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محدثه
مداوم
گلی گل گلی
مداوم
متوالی
پیوسته
ماندگار

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Continouns مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )