برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Controlee

Controlee را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عاطفه
کنترل شونده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Controlee مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )