برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1283 100 1

Copies

واژه Copies در جمله های نمونه

1. multiple copies
نسخه‌های متعدد،روگرفت‌های چندگانه

2. those two copies are identical
آن دو نسخه عینا مثل هم‌اند.

3. a computer multiplies copies faster
کامپیوتر تکثیر برگردان‌ها را سریعتر انجام می‌دهد.

4. one of the existent copies of that old book
یکی از نسخه‌های موجود آن کتاب قدیمی

Copies را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

N
کپی ها
fati
نسخه
Mg
کپی ها

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Copies مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )