برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Core Competency

Core Competency را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

HTG
شایستگی محوری
محمد
مزیت رقابتی
محمد
مزیت رقابتی
زینب زرمسلک
قابلیت اصلی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Core Competency مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )