برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Creative Abration

Creative Abration را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
تعارض سازنده و خلاق

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Creative Abration مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )