برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1357 100 1

Creative

/kriˈeɪtɪv/ /kriːˈeɪtɪv/

معنی: خالق، افریننده
معانی دیگر: آفرینش گر، خلاق، سازنده، خلاقه، آفریدگر، هنری، ابتکارآمیز، ابتکاری، بدیع، نوآور، نوسرای، خوش قریحه

بررسی کلمه Creative

صفت ( adjective )
مشتقات: creatively (adv.), creativeness (n.)
(1) تعریف: capable of inventing or producing something original or imaginative.
مترادف: imaginative, innovative, inventive, originative
متضاد: empty, noncreative, sterile, uncreative
مشابه: adept, adroit, artistic, clever, ingenious, inspired, original, pioneer, resourceful, visionary

(2) تعریف: characterized by originality or imagination.
مترادف: imaginative, innovative, inventive
متضاد: noncreative, uncreative
مشابه: artistic, clever, fanciful, ingenious, initial, inspirational, novel, original, pioneer, unique, visionary

واژه Creative در جمله های نمونه

1. creative toys
اسباب‌بازی‌های ابتکارآمیز

2. creative writing
نگارش هنری (یا ادبی)

3. a creative force
نیروی خلاقه

4. my father had a creative mind
پدرم ذهن خلاقی داشت.

5. He is a very creative musician.
[ترجمه ترگمان]او یک موسیقی‌دان بسیار خلاق است
[ترجمه گوگل]او یک نوازنده بسیار خلاق است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. She's very creative and always coming up with new ideas.
[ترجمه ترگمان]او بسیار خلاق است و همیشه ایده‌های جدید دارد
[ترجمه گوگل]او بسیار خلاق است و همیشه با ایده های جدید می آید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

7. She drew an analogy between childbirth and the creative process.
[ترجمه ترگمان]او قیاس بین زایمان و فرآیند خلاق را کنار کشید
[ترجمه گوگل]او تقریبی بین تولد و فرآیند خلاق را به وجود آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Creative

خالق (صفت)
creating , creative , omnific
افریننده (صفت)
creative

معنی Creative در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] یکی از شرکت های قدیمی و بسیار پشرفته که در امر تکنولوژی صوت و تصویر کار می کتد.
[حسابداری] مدیریت خلاق و متفکر
[سینما] تدوین خلاقه
[سینما] فرآیند خلاقه

معنی کلمه Creative به انگلیسی

creative
• artistic; full of creativity; innovative, inventive
• a creative person has the ability to invent and develop original ideas, especially in art.
• if something that you do is creative, it is new, unusual, and original.
• if you use something in a creative way, you use it in a new way that produces interesting and unusual results.
creative accounting
• exaggerated valuation and presentation of a situation that is not truly realistic in a company's reports by using accounting "tricks"
creative drama
• inventive drama, drama that stimulates the inventive powers
creative imagination
• ability to think of new ideas, capability of creating new concepts
creative labs
• name of the u.s. and british subsidiaries of the parent computing company creative technology, manufacturer of sound cards soundblaster
creative thinking
• inventive thinking, original thinking
creative writing
• inventive writing, original writing

Creative را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Narses
خالق
آفریننده
h
خلاق
nasi
سازنده
sogand anbiaie
Some one who good at make new things
❤❤❤Bahar❤❤❤
خالق
آفریننده
👍👍👍
Aida
خلاق وابتکارامیز
علی کیان
افرینشی
fati
خلاق
involving a lot of imagination and new ideas
مرجان میری لواسانی
خلاقانه ( as an adjective )
نوآورانه( as an adjective )
A
A person who make new thing
ساینا
خدا و آفریدگار و آفرینش و خلاق و خالق
mobina
emily is creative girl . she can use her imagination to make new things
علی قلعی
خلق کننده،آفریننده
آرزو
سازنده
shadi.rohami
involving a lot of new ideas
ثمین ماهری
مبتکر
mel
صفت=adjective
به معنی=کسی که درساختن چیز جدیدی مهارت دارد و چیزای جدیدی خلق میکند-خالق-افریننده-خلاق-مبتکر-
ali
متفکر
Matin
خلاق، مبتکر
shiva_sisi‌
خـــلآقــــ ــــــ**
shiva_sisi‌
involving the use of imagination to produce new ideas or things:
shiva_sisi‌
someone who is creative is very good at using their imagination to make things
M.t
خلاق , مبتکر
مثال:
My sister is very creative with the young age
متین خدایی
خلاق، مبتکر
👵🏼
Same one have now idea
Nm👽🖌
خلاق
Same one have a lot of new ideas
فردین ناصری
خلاق خوش ایده
بهار
خلاقانه و نو آورانه

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی creative
کلمه : creative
املای فارسی : کرایتیو
اشتباه تایپی : زقثشفهرث
عکس creative : در گوگل

آیا معنی Creative مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )