برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1290 100 1

Creeping


معنی: خزنده
معانی دیگر: خزنده ,جنبنده

واژه Creeping در جمله های نمونه

1. a creeping plant
گیاه خزنده

2. you will come creeping back when your money is gone
وقتی پولت تمام شود با سرافکندگی بازخواهی گشت.

3. the wounded cat was creeping on its belly
گربه‌ی زخمی بر روی شکم می‌خزید.

4. The cat is creeping silently towards the bird.
[ترجمه ترگمان]گربه آهسته به طرف پرنده می‌رود
[ترجمه گوگل]گربه خاموش در سکوت به سمت پرنده است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. You gave me such a fright creeping up on me like that!
[ترجمه ترگمان]تو به من چنین وحشتی دادی!
[ترجمه گوگل]تو به من چنین فریبنده ای دادی که به من خیره شدی!
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. The mountain is so unlike creeping in people's feet.
[ترجمه ترگمان]کوه آن قدر شبیه به خزیدن روی پای مردم است
[ترجمه گوگل]کوه بسیار پرمشغله در پاهای مردم است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

...

مترادف Creeping

خزنده (صفت)
creepy , wormy , crawling , creeping , reptilian

معنی عبارات مرتبط با Creeping به فارسی

(گیاه شناسی) علف بوریا (نوعی آروا: agrostis stolonifera که در جاهای مرطوب بهتر می روید و در زمین های گلف کاشته می شود)
(پزشکی) کهیر خزنده (جوش پوست همراه با خارش شدید)

معنی Creeping در دیکشنری تخصصی

[کامپیوتر] نوعی حرکت خزشی
[ریاضیات] تغییر تدریجی
[کامپیوتر] ویژگی گرایی خزنده ( اصطلاحی عامیانه ) عمل بهبود نرم افزار به وسیله ی افزودن ویژگیهایی به روش غیر سیستماتیک همین امر موجب عدم اطمینان به نرم افزار گردیده . و در نتیجه استفاده از آن را سخت می کند . مقایسه کنید با bells and whistles .
[سینما] عنوان بندی گردان - گردنده

معنی کلمه Creeping به انگلیسی

creeping
• sneaking, slithering, crawling; climbing, growing upward
• sneaking, slithering, crawling, wriggling
creeping in
• sneaking in, infiltrating
creeping inflation
• slowly growing inflation

Creeping را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Dictionary
تدریجی، پیش رونده
ببر پشمالو
نامحسوس و تدریجی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی creeping
کلمه : Creeping
املای فارسی : کریپینگ
اشتباه تایپی : زقثثحهدل
عکس Creeping : در گوگل

آیا معنی Creeping مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )