برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Critical Success Factors

Critical Success Factors را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

زینب زرمسلک
عوامل حیاتی/ کلیدی موفقیت
CSF's
زینب زرمسلک
عوامل کلیدی موفقیت

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Critical Success Factors مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )