برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Cross class

Cross class را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد نظری
Involving or combining different social classes
محمد نظری
بین طبقاتیِ اجتماعی
گلی افجه
طبقه اجتماعی مختلف یا حتی متضاد

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Cross class مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )