برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
Cut - it - close

Cut it close

Cut it close را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی اکبر منصوری
درست لحظه آخر رسیدن، دقیقه نود رسیدن، درست خطر از بیخ گوش رد شدن (منظور یعنی اگر یک کم بیشتر طول میکشید برای ما دردسر ساز ميشد یا بیان اینکه تقریبا نزدیک بود شکست بخوريم) مثال It's cutting it a bit close to get to the station at 9:45 when the train leaves at 9:50 رفتن به ایستگاه در ساعت 9 :45 ،موقعی که قطار در ساعت 9:50 حرکت می کند،یعنی درست لحظه آخر رسیدن (یعنی اینکه تقریبا داشتیم قطار را از دست میدادیم )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی Cut it close مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )