برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1282 100 1

Cutlery

/ˈkətləri/ /ˈkʌtləri/

معنی: کارد و چنگال، اسباب غذاخوری، کارد و چنگال فروشی
معانی دیگر: چاقوسازی، چاقو فروشی، شمشیرسازی

بررسی کلمه Cutlery

اسم ( noun )
(1) تعریف: cutting tools such as knives and scissors, considered collectively.

(2) تعریف: any tools used at the table for food, esp. metal forks, spoons, and knives.

(3) تعریف: the profession of someone who sharpens, fixes, makes, or sells cutlery.

واژه Cutlery در جمله های نمونه

1. The top drawer is the one with the cutlery in.
[ترجمه ترگمان]کشوی بالایی یکی با کارد و چنگال‌ها هست
[ترجمه گوگل]کشو بالا است که با کارد و چنگال در
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. We had no fridge, cooker, cutlery or crockery.
[ترجمه ترگمان]ما یخچال، آشپز، کارد و چنگال نداشتیم
[ترجمه گوگل]ما تا به حال هیچ یخچال، اجاق گاز، کارد و چنگال و یا ظروف نداریم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Shef - field is famous for its cutlery.
[ترجمه ترگمان]این زمین برای کارد و چنگال معروف است
[ترجمه گوگل]Shef - میدان مشهور است برای کارد و چنگال آن است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. We bought Charles and Mandy a set of cutlery as a wedding present.
[ترجمه ترگمان]ما چارلز و مندی رو به عنوان هدیه عروسی خریدیم
[ترجمه گوگل]ما چارلز و ماندی مجموعه ای از کارد و چنگال را به عنوان یک عروسی عرضه کردیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ...

مترادف Cutlery

کارد و چنگال (اسم)
cutlery , tableware
اسباب غذاخوری (اسم)
cutlery
کارد و چنگال فروشی (اسم)
cutlery

معنی کلمه Cutlery به انگلیسی

cutlery
• silverware (knives, spoons, forks); cutting instruments (knives, etc.)
• the knives, forks, and spoons that you eat with are referred to as cutlery.
disposable cutlery
• plastic silverware that is thrown away after use

Cutlery را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

عادل
سرویس قاشق چنگال
حمید
ترکیب سه تایی کارد و قاشق و چنگال
مهدی صباغ
مجموعه ی شامل قاشق، چنگال و کارد که از آنها برای صرف و سرو کردن غذاها استفاده می شود.
Silverware : SYN

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cutlery
کلمه : Cutlery
املای فارسی : کوتلری
اشتباه تایپی : زعفمثقغ
عکس Cutlery : در گوگل

آیا معنی Cutlery مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )