برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1284 100 1

call on


معنی: سر زدن، خدمت کسی رسیدن
معانی دیگر: (در کتابخانه ها) شماره ی کتاب، 1- (مختصرا) ملاقات کردن، به دیدار رفتن 2- در خواست کردن، دعوت (به صحبت یا عمل) کردن

واژه call on در جمله های نمونه

1. The foreign guests will call on you next Wednesday afternoon.
[ترجمه M.b] مهمانان خارجی هفته آینده چهارشنبه بعد از ظهر به شما سر خواهند زد.
|
[ترجمه ترگمان]مهمانان خارجی چهارشنبه بعد از ظهر به شما تلفن خواهند کرد
[ترجمه گوگل]مهمانان خارجی روز چهارشنبه بعد از ظهر به شما خواهند گفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The President paid a courtesy call on Emperor Akihito.
[ترجمه ترگمان]رئیس‌جمهور a را به ملاقات امپراطور Akihito پرداخت
[ترجمه گوگل]رئیس جمهور از امپراتور اکیویتو دعوت کرد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. We thought we'd call on James on the way home.
[ترجمه zahra1998] ما فکر کردیم که سرراه به جیمز هم سر بزنیم|
[ترجمه ترگمان]ف ...

مترادف call on

سر زدن (فعل)
appear , drift in , be committed , drop in , originate , visit , call on
خدمت کسی رسیدن (فعل)
drop in , visit , call on , serve out

معنی عبارات مرتبط با call on به فارسی

نیاز به دست به آب رساندن، نیاز به مستراح رفتن، سرزنش کردن، موآخذه کردن، سرکوفت زدن

معنی کلمه call on به انگلیسی

call on
• visit; call upon; ask a person for an answer in class (as in "the teacher always calls on me in class because she thinks i always know the answer")

call on را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد خ1
to ask for a response from; to visit (also: to drop in on)
نسرین عدالت
دیدن کردن
aynaz
رسیدگی کردن
a.r
to challenge one to prove that one's claims or boasts are true
Aylar,
to visit some body
ملاقات كردن ديداركردن باكسي
سرزدن به كسي
mgh
ask someone on to do something
S.M
Ask to recite in class
To visit
عاطفه موسوی
صدا کردن
عباس نعمتی فر
فراخواندن، درخواست کردن (از فرد یا سازمانی) برای انجام کاری

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی call on
کلمه : call on
املای فارسی : کال اون
اشتباه تایپی : زشمم خد
عکس call on : در گوگل

آیا معنی call on مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )