برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
97 1284 100 1

call up

/ˈkɒlˈəp/ /kɔːlʌp/

معنی: جمع کردن، احضار کردن، بخاطر آوردن، تذکر دادن
معانی دیگر: جلسه را رسمی کردن، (در جلسه) درخواست رعایت سکوت را کردن، 1- به خاطر آوردن، یادآور شدن 2- (به خدمت نظام) احضار کردن 3- تلفن زدن، احضار برای فعالیت های نظامی، دستور ارسال گزارش، شیپور احضار، بخاطر اوردن

بررسی کلمه call up

اسم ( noun )
حالات: call-ups
• : تعریف: an order to a large number of people to report for active military duty.
مشابه: levy

واژه call up در جمله های نمونه

1. You can use the search facility to call up all the occurrences of a particular word in a document.
[ترجمه ترگمان]شما می‌توانید از امکانات جستجو برای تماس با همه رخدادهای یک کلمه خاص در یک سند استفاده کنید
[ترجمه گوگل]شما می توانید از امکانات جستجو برای فراخوانی همه رخدادهای یک کلمه خاص در یک سند استفاده کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. OK, I'll call up again later.
[ترجمه ترگمان]باشه، بعدا دوباره زنگ می‌زنم
[ترجمه گوگل]خوب، بعدا دوباره تماس خواهم گرفت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Local people believe she can call up the spirits of the dead.
[ترجمه ترگمان]مردم محلی اعتقاد دارن که می تونه ارواح مرده‌ها رو خبر کنه
[ترجمه گوگل]مردم محلی معتقدند که او می تواند ارواح مرده ها را فراخواند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Call up the office and ask for Mr. Morgan.
[ترجمه ترگمان]دفتر را صدا کن و از آقای مورگان بپرس
[ترجمه گوگل]تماس با دفتر و درخواست آقای مورگان
[ترجمه شما] ...

مترادف call up

جمع کردن (فعل)
gross , total , add , collect , stack up , aggregate , eke , roll up , gather , tot , sum , call up , agglomerate , convene , flock , cluster , floc , furl , constrict , purse , immobilize
احضار کردن (فعل)
adduce , call up , summon , evoke , call , invite , invocate
بخاطر آوردن (فعل)
call up , mind , recall , remember , recollect , reminisce
تذکر دادن (فعل)
warn , call up , mind

معنی کلمه call up به انگلیسی

call up
• make a telephone call; recruit, mobilize
• if a person gets their call-up papers, they receive an official order to join the armed forces.
• a call-up is a time when people are officially ordered to report for service in the armed forces.
call up order
• notice for military service, draft order, order of enlistment
overt call up
• calling of military reserve soldiers by using the mass media

call up را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Yasaman
(Telephone(v
به معنای تلفن زدن
عباس نعمتی فر
احضار کردن (روح)
She can call up the spirits of the dead.
"Knocking on wood" was a way of calling up the friendly spirit to protect one from harm.

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی call up
کلمه : call up
املای فارسی : کال آاپ
اشتباه تایپی : زشمم عح
عکس call up : در گوگل

آیا معنی call up مناسب بود ؟           ( امتیاز : 97% )