برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
98 1320 100 1

calque


(زبان و ترجمه - واژه ای که از ترجمه ی جز به جز واژه ی خارجی درست شده باشد مثلا واژه ی ((سیب زمینی)) که از pomme de terre فرانسوی ترجمه شده و یا واژه ی masterpiece که از لغت آلمانی meisterstuck ترجمه شده)، واژه ی کالک، واژه ی برساخت، واژه ی ترگمانی

بررسی کلمه calque

اسم ( noun )
• : تعریف: a word adopted into one language from another through the translation of each root or morpheme of the foreign word.

- In English, the word "masterpiece" is a calque of the Dutch word "meesterstuk."
[ترجمه ترگمان] واژه \"شاهکار\" به زبان انگلیسی کلمه \"شاهکار\" هلندی است
[ترجمه گوگل] به زبان انگلیسی، کلمه 'شاهکار' یک کلمه کلیدی از کلمه هلندی 'meesterstuk' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید
- In French, the word "gratte-ciel" is a calque based on the translation of the words "scrape" and "sky" in the English compound word "skyscraper."
[ترجمه ترگمان] به زبان فرانسه کلمه \"gratte - ciel\" براساس ترجمه کلمه \"خراش\" و \"آسمان\" در کلمه \"آسمان‌خراش\" انگلیسی است
[ترجمه گوگل] در فرانسه، کلمه 'gratte-ciel' یک کلک است که بر مبنای ترجمه کلمات 'scrape' و 'sky' در واژه انگلیسی 'آسمان خراش' است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

معنی کلمه calque به انگلیسی

calque
• loan translation, word or expression introduced to one language as a direct literal translation from another language
• form a word or expression using the process of loan translation

calque را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

میلاد علی پور
گرته برداری(ترجمه لغت در زبانی دیگر)
مهسا امینی
-نوعی عملیات ساخت واژه که در آن ترجمه‌ی یک وند یا یک کلمه در یک زبان با ترجمه آن در زبان دیگر برابر است .
مثال:
آسمانخراش---- skyscraper
" calque or loan translation is a type of borrowing "
omid
در زبانشناسی.یعنی Loan translation

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی calque
کلمه : calque
املای فارسی : کلقو
اشتباه تایپی : زشمضعث
عکس calque : در گوگل

آیا معنی calque مناسب بود ؟           ( امتیاز : 98% )