برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
99 1325 100 1

campus

/ˈkæmpəs/ /ˈkæmpəs/

معنی: فضای باز، پردیزه، زمین دانشکده و محوطه کالج
معانی دیگر: محوطه ی دانشگاه، زمین و ساختمان های دانشگاه یا مدرسه، پردیز، پردیس، (برای تنبیه) دانشجو یا دانش آموز را به ماندن در محوطه ی مدرسه محدود کردن، وابسته به محدوده ی دانشگاه یا مدرسه، دانشگاهی

بررسی کلمه campus

اسم ( noun )
حالات: campuses
• : تعریف: the grounds of a school, college, or university.

واژه campus در جمله های نمونه

1. The campus was designed to utilize all of the college's buildings.
محوطه طوری طراحی شده بود که تمام ساختمان های کالج را در بر می گرفت

2. Jeff moved off campus when he decided it was cheaper to live at home.
جف وقتی فهمید که زندگی در خانه ارزان تر است، خوابگاه دانشگاه را ترک کرد

3. I chose to go to Penn State because it has a beautiful campus.
من تصمیم دارم به ایالت پن بروم چون محوطه دانشگاهی زیبایی دارد

4. campus bookstore
کتابفروشی دانشگاه

5. campus elections
انتخابات دانشگاهی

6. most students live on campus and a few (of them) live in town
بیشتر دانشجویان در پردیس دانشگاه و معدودی از آنان در شهر زندگی می‌کنند.

7. student demonstrations in the campus
تظاهرات دانشجویان در پردیس دانشگاه

8. They spoke of the old days on the campus.
[ترجمه ترگمان]از روزه‌ای گذشته در محوطه دانشکده با هم‌صحبت می‌کردند
[ترجمه گوگل]آنها از روزهای قدیمی در محوطه دانشگاه صحبت کردند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

9. The campus has taken on a new look.
[ترجمه ترگمان] ...

مترادف campus

فضای باز (اسم)
campus
پردیزه (اسم)
campus
زمین دانشکده و محوطه کالج (اسم)
campus

معنی کلمه campus به انگلیسی

campus
• college grounds, property on which a college is located
• a university or college campus is the area of land containing its main buildings.
university campus
• district in which a university is situated

campus را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

A.A
خوابگاه( در اماکن تحصیلی )

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی campus
کلمه : campus
املای فارسی : کمپس
اشتباه تایپی : زشئحعس
عکس campus : در گوگل

آیا معنی campus مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )