برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

can't help

can't help را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Sunflower
دست (خودم‌....) نیست
نمی تونم (خودم ...) رو کنترل کنم، etc
r.s
اجتناب نکردن
و به معنی (ناچار بودن) هم هست
Amir
نتوانستن به کمک
Anah.moei
غیرقابل کنترل
shiva_sisi‌
I can’t help the way I feel about you.
shiva_sisi‌
used to say that someone is unable to change their behaviour or feelings, or to prevent themselves from doing something:
manaa
Can't helpمتضاد tolerate
محمد محمدیان
این عبارت هنگامی به کار می رود که شخصی نمی تواند از انجام کاری خودداری کند
مثل I can't help laughing
نمی توانم نخندم.
نکته:بعد از این عبارت فعل به همراه ing به کار می رود مانند laughing
Hst
اجتناب کردن ، مجبور بودن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی can't help مناسب بود ؟           ( امتیاز : 99% )