برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1280 100 1

carelessly

/ˈker.ləs.li/ /ˈker.ləs.li/

معنی: سردستی، غفلت کارانه
معانی دیگر: ازروی بی مبالاتی یابی فکری، ازروی بی پروایی

واژه carelessly در جمله های نمونه

1. a carelessly made table
میز بد ساخت (سر هم بندی شده)

2. akbar dresses carelessly
اکبر با شلختگی لباس می‌پوشد.

3. The prosecution alleges she was driving carelessly.
[ترجمه ترگمان]دادستان مدعی است که او با بی‌دقتی رانندگی می‌کرده‌است
[ترجمه گوگل]دادستان ادعا می کند که او بی رحم رانندگی می کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. He carelessly trod the lady beetle underfoot.
[ترجمه ترگمان]او با بی‌اعتنایی پا پا پا پا را لگد کرد
[ترجمه گوگل]او بی دقتی سوسک خانم را زیر پا گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

5. She flicked ash out of the window carelessly.
[ترجمه ترگمان]او با بی‌اعتنایی خاکستر را از پنجره بیرون آورد
[ترجمه گوگل]او بی سر و صدا از پنجره بیرون زد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

6. I carelessly knocked the chair down.
[ترجمه ترگمان]با بی‌اعتنایی صند ...

مترادف carelessly

سردستی (قید)
hastily , carelessly , roughly
غفلت کارانه (قید)
carelessly , neglectfully

معنی کلمه carelessly به انگلیسی

carelessly
• recklessly, without caution; indifferently

carelessly را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Ali
بدون دقت
Sahar
بی دقت
فواد بهشتی
با بی دقتی، با بی توجهی، از روی غفلت
طاهره
بی دقتی کردن

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی carelessly
کلمه : carelessly
املای فارسی : کرلسلی
اشتباه تایپی : زشقثمثسسمغ
عکس carelessly : در گوگل

آیا معنی carelessly مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )