انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

95 894 100 1

cartel

تلفظ cartel
تلفظ cartel به آمریکایی/karˈtel/ تلفظ cartel به انگلیسی/kɑːˈtel/

معنی: کارتل، اتحادیه صاحبان صنایع مشابه
معانی دیگر: (اقتصاد) کارتل (اتحاد شرکت ها یا صنایع و غیره به منظور ایجاد انحصار یا تعیین قیمت ها وغیره)، دعوت کتبی برای نبرد تن به تن (دوئل)، معاهده ی بین کشورهای در حال جنگ (مثلا در مورد مبادله ی اسیران)

بررسی کلمه cartel

اسم ( noun )
(1) تعریف: an international group of independent businesses formed to control production and prices and to restrict competition in certain business enterprises.
مشابه: bloc, consortium, federation, monopoly, syndicate, trust

(2) تعریف: a written agreement between warring governments, esp. for an exchange of prisoners.
مترادف: accord
مشابه: agreement

واژه cartel در جمله های نمونه

1. international oil companies formed a large cartel and controlled the prices
ترجمه شرکت‌های بین‌المللی نفت کارتل بزرگی را تشکیل دادند و قیمت‌ها را تحت کنترل خود درآوردند.

2. A journalist managed to infiltrate the powerful drug cartel.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]یه روزنامه‌نگار تونست به مافیای مواد مخدر نفوذ کنه
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]یک روزنامه نگار موفق به نفوذ کارتل قدرتمند مواد مخدر شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

3. He acted as a frontman for a drugs cartel.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اون به عنوان یه مافیای مواد مخدر عمل می‌کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]او به عنوان یک قهرمان برای کارتل مواد مخدر عمل کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. The cartel was prepared to make a special effort to bring him home early.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کارتل برای اولین بار سعی کرده بود او را زودتر به خانه برساند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]کارتل آمادگی خاصی برای تهیه او به خانه داشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. Meanwhile, the Medellin drug cartel has been largely dismantled and its leader, Pablo Escobar, was killed.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در همین حال، کارتل مواد مخدر Medellin به طور گسترده از بین رفته‌است و رهبر آن پابلو اسکوبار، کشته شده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در همین حال، کارتل مواد مخدر مدالین تا حد زیادی از بین رفته است و رهبر آن، پابلو اسکوبر، کشته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. There were other unsubstantiated reports, however, that Cali cartel leaders might also take advantage of the government's surrender offer.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]با این حال، گزارش unsubstantiated دیگری وجود دارد که رهبران کارتل کالی ممکن است از پیشنهاد تسلیم دولت بهره‌مند شوند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]با این وجود، گزارش های غیر قابل اثبات وجود دارد که رهبران کلیدی کارتل نیز ممکن است از تسلیم شدن دولت استفاده کنند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The cartel succeeded beyond its wildest dreams: by last month the price was brushing $ 30.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]کارتل بعد از شدیدترین dreams موفق شد: تا ماه گذشته قیمت آن ۳۰ دلار بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این کارتل در ماه گذشته بیش از وحشی ترین آرزوهایش موفق به فروش 30 دلار شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. In addition, a trademark of the cartel was to burn their enemies' corpses beyond recognition, according to the testimony.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]به علاوه، بر طبق این شهادت، علامت تجاری این کارتل شامل سوزاندن اجساد دشمنانشان بوده‌است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]علاوه بر این، یک علامت تجاری کارتل این بود که طبق شهادت، اجساد دشمنان آنها را فراتر از تشخیص دهد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. Even heads who do not share this cartel mentality may find that aggressive expansion is not worth the candle.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حتی رهبرانی که این ذهنیت کارتل را به اشتراک نمی‌برند، ممکن است متوجه شوند که توسعه تهاجمی ارزش شمع را ندارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]حتی سران کسانی که این ذهنیت کارتل را به اشتراک نمی گذارند ممکن است دریابند که گسترش تهاجمی ارزش شمع ندارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. This sounds as if they are joining the cartel, but it will cut world production by only 1/2%.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این به نظر می‌رسد که آن‌ها در حال ملحق شدن به کارتل هستند، اما تولید جهانی را تنها با ۱ \/ ۲ % کاهش می‌دهد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این به نظر می رسد که آنها در حال پیوستن به کارتل هستند، اما تولید جهانی را فقط 1/2 درصد کاهش خواهد داد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. These cartel prices were then rubber-stamped by the member state governments.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]سپس قیمت این کارتل مواد مخدر توسط دولت‌های عضو دولت انتخاب شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این قیمت های کارتل پس از آن توسط دولت های عضو دولت توسط مجرم شناخته شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. This abolished the interest rate cartel between banks and at the same time removed quantitative restrictions upon the level of bank lending.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این امر باعث حذف کارتل نرخ بهره میان بانک‌ها و همزمان حذف محدودیت‌های کمی در سطح وام‌های بانکی شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این کارتل بین نرخ بهره را بین بانک ها لغو کرد و در عین حال محدودیت های کمی را بر سطح وام های بانکی برداشت
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. Prosecutors said the cartel wanted to increase its presence in Baja California, which is dominated by the Arellano F lix cartel.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]دادستان‌ها گفتند که کارتل به دنبال افزایش حضور خود در باخا کالیفرنیا است که تحت سلطه کارتل Arellano اف lix قرار دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]دادستان گفت که کارتل می خواست حضور خود را در باجای کالیفرنیا، که توسط کارتل 'Arellano F lix' تحت سلطه قرار دارد، افزایش یابد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. The generally acknowledged leader of the cartel is Benjamin Arellano, who usually keeps a low profile.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]معمولا رهبر این کارتل، بنجامین Arellano است که معمولا یک پروفایل پایین نگه می‌دارد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]رهبر به طور کلی تصدیق کارتل بنجامین Arellano است، که معمولا مشخصات پایین نگه می دارد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

15. The elimination of Gustavo has weakened the drug cartel.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]حذف کردن \"گوستاوو\"، مافیای مواد مخدر رو ضعیف کرده
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]از بین بردن گوستاوو کارتل مواد مخدر را تضعیف کرده است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف cartel

کارتل (اسم)
cartel
اتحادیه صاحبان صنایع مشابه (اسم)
cartel

معنی cartel در دیکشنری تخصصی

cartel
[حقوق] کارتل (اتحاد تولید کنندگان محصول مشابه، به منظور تسلط بر بازار)

معنی کلمه cartel به انگلیسی

cartel
• syndication, association of businesses, economic monopoly
• a cartel is an association of similar companies or businesses that have grouped together in order to prevent competition and to control prices.
drug cartel
• organization that deals in the illegal traffic of drugs
the opec cartel
• international organization of countries that produce oil

cartel را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی cartel

ebitaheri@gmail.com ٠٨:٠٧ - ١٣٩٨/٠١/١٧
اتحادیه انحصاری
|

پیشنهاد شما درباره معنی cartelنام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی cartel
کلمه : cartel
املای فارسی : کرتل
اشتباه تایپی : زشقفثم
عکس cartel : در گوگل


آیا معنی cartel مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 95% )