برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1346 100 1

castor oil

/ˈkæstərˌɔɪl/ /ˈkɑːstəoɪl/

روغن کرچک (که به عنوان مسهل کاربرد دارد)

بررسی کلمه castor oil

اسم ( noun )
• : تعریف: a colorless or yellowish oil derived from castor beans and used as a lubricant and cathartic.

واژه castor oil در جمله های نمونه

1. And that would get us back to castor oil and the secret police.
[ترجمه ترگمان]و این باعث می‌شود که ما به روغن کرچک و پلیس مخفی برگردیم
[ترجمه گوگل]و این ما را به روغن کرچک و پلیس مخفی بازگرداند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Castor oil comes from the bean but so does a powerful skin irritant, and a deadly poison called ricin.
[ترجمه ترگمان]روغن کرچک از لوبیا می‌اید، اما به همین ترتیب یک داروی محرک پوست قوی و یک سم مرگبار به نام ریسین است
[ترجمه گوگل]روغن کرچک از لوبیا بیرون می آید، اما باعث ایجاد حساسیت پوستی شدید و یک سم مرگبار به نام ریسین می شود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. Castor oil moves the bowels.
[ترجمه ترگمان]روغن کستر، روده رو تکون میده
[ترجمه گوگل]روغن کرچک روده را حرکت می دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Many career experts tout failure as the castor oil of success.
[ترجمه ترگمان]بسیاری از متخصصان شغلی به عنوان روغن کرچک به شکست می‌خورند
[ترجمه گوگل]بسیاری از کارشناسان حرفه ای شکست را به ع ...

معنی عبارات مرتبط با castor oil به فارسی

(گیاه شناسی) کرچک (ricinus communis از خانواده ی spurge که از دانه های لوبیا مانند آن روغن کرچک می گیرند)، کرچک، گیاه کرچک

معنی castor oil در دیکشنری تخصصی

castor oil
[شیمی] روغن کرچک (که به عنوان مسهل کاربرد دارد)
[عمران و معماری] روغن کرچک
[صنایع غذایی] روغن کرچک: روغنی است که از دانه های گیاه کرچک با نام علمی Reciunus commonis استخراج میشود و حاوی گلیسریل استرهای رسینولئیک اسید است.
[نساجی] روغن کرچک
[پلیمر] روغن کوچک
[نساجی] روغن کرچک سولفاته شده

معنی کلمه castor oil به انگلیسی

castor oil
• type of oil obtained from castor beans and used as a lubricant and medication
• castor oil is thick yellow oil that is obtained from the seeds of the castor oil plant.
castor oil plant
• tall plant of the spurge family having ornamental foliage and poisonous beans that are the source of castor oil

castor oil را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

محمد مصطفایی
روغن کرچک

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی castor oil
کلمه : castor oil
املای فارسی : کستر اویل
اشتباه تایپی : زشسفخق خهم
عکس castor oil : در گوگل

آیا معنی castor oil مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )