برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
94 1285 100 1

catalytic


دارای اثرمجاورتی

واژه catalytic در جمله های نمونه

1. Governments do, however, have a vital catalytic role in orchestrating rescue operations.
[ترجمه ترگمان]با این حال، دولت‌ها نقشی فعال در عملیات نجات دارند
[ترجمه گوگل]با این وجود، دولتها نقش حیاتی در عملیات نجات را بازی می کنند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. A catalytic converter will cut out 90% of carbon monoxide emissions.
[ترجمه ترگمان]یک مبدل کاتالیزوری، ۹۰ درصد انتشار کربن مونوکسید را کاهش می‌دهد
[ترجمه گوگل]مبدل کاتالیستی 90 درصد از انتشار گاز مونوکسید کربن را از بین خواهد برد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. All vehicles come with a catalytic converter as standard.
[ترجمه ترگمان]همه وسایل نقلیه دارای یک مبدل کاتالیزوری به عنوان استاندارد هستند
[ترجمه گوگل]همه خودروها با یک مبدل کاتالیزوری به عنوان استاندارد عرضه می شوند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The effluent from the catalytic reactor is cooled and combined with an aqueous solution of a basic compound.
[ترجمه ترگمان]پساب از رآکتور کاتالیزوری سرد شده و با محلول آبی یک ترکیب اص ...

معنی عبارات مرتبط با catalytic به فارسی

عامل فعل وانفعال شیمیایی بوسیله اثرمجاورتی
(فیلتر شیمیایی که به لوله ی اگزوز وصل است و دود ماشین را پالایش می کند - برای کم کردن آلودگی هوا) دودگیر
(پالایش نفت) روش پالایش نفت خام از راه کاتالیز

معنی کلمه catalytic به انگلیسی

catalytic
• causing catalysis, causing an acceleration in the rate of chemical reactions
catalytic agent
• substance that initiates a chemical reaction; that which provokes significant change
catalytic converter
• device in automobiles which converts harmful exhaust gases into harmless products
• a catalytic converter is a device that is fitted to a car's exhaust system in order to reduce the amount of poisonous gases that come from the engine.

catalytic را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

ali safari
کاتالیزری
شهرزاد تاجیک
تحریک کننده
سعید دولتی
کنش‌یاری
catalytic reaction: واکنش کنش‌یاری
Amir Mahdi Amiri
سرایت دهنده

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی catalytic
کلمه : catalytic
املای فارسی : کتلیتیک
اشتباه تایپی : زشفشمغفهز
عکس catalytic : در گوگل

آیا معنی catalytic مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )