برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
catch - one's - death - of - cold

catch one's death of cold

به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

جلال نجاریزدی
Catch your death of cold
سرما شدیدی خوردن
حسام
سرما خوردگی شدید گرفتن(سگ مرض گرفتن)

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی catch one's death of cold مناسب بود ؟           ( امتیاز : 94% )