برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
95 1273 100 1

catch someone off guard

معنی کلمه catch someone off guard به انگلیسی

catch someone off guard
• surprise someone, catch someone unprepared

catch someone off guard را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

آرام
غافلگیر کردن
هادی سلیمی
غافلگیر شدن، جا خوردن، انتظار نداشتن

to surprise someone, esp. in a way that makes the person feel confused or uncertain

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی catch someone off guard مناسب بود ؟           ( امتیاز : 95% )