برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1326 100 1

catchphrase

واژه catchphrase در جمله های نمونه

1. Perhaps heeding the catchphrase of his manager, Malcom Hardee, he failed to show.
[ترجمه ترگمان]شاید به گفته مدیر او، Malcom Hardee، که موفق نشد به نمایش بگذارد
[ترجمه گوگل]شاید به خاطر دروغ گفتن از مدیرش، مالکوف هاردی، او موفق نشد نشان دهد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. The public soon learned to associate the catchphrase 'Ooh, you are awful' with the inimitable Dick Emery.
[ترجمه ترگمان]دیری نگذشت که مردم به بیان کلام او پی بردند: اوه، تو در مقایسه با امری که غیرقابل تقلید است، وحشتناک است
[ترجمه گوگل]مردم به زودی آموختند که عبارت 'Ooh، you're awful' را با بی نظیر دیک امری مرتبط کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. It was a catchphrase for national shame now, applicable to virtually every snafu.
[ترجمه ترگمان]این یک عبارت برای شرمساری ملی بود که عملا برای هر snafu قابل‌استفاده بود
[ترجمه گوگل]این یک کلمه کلیدی برای شرم ملی در حال حاضر، قابل اجرا به تقریبا هر snafu
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. The catchphrase, after all, is a fixture in an otherwise protean world of television comedy.
...

معنی کلمه catchphrase به انگلیسی

catchphrase
• phrase that attracts attention

catchphrase را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

Habib
سخن مشهور - سخنی که بر دهان افراد می
چرخد
سایه مهاجر
تکیه کلام

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر


آیا معنی catchphrase مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )