برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
96 1284 100 1

charade

/ʃəˈreɪd/ /ʃəˈrɑːd/

معنی: جدول کلمات متقاطع، نوعی بازی، نوعی معما
معانی دیگر: چیستان نمایشی (نوعی بازی که در آن یک نفر از طریق حرکات بدنی و یا قرائت شعر واژه یا عبارتی را به فکر دیگران خطور می دهد و کسی که آن واژه یا عبارت را بگوید برنده است)، (در جمع) بازی فوق که توسط دو گروه انجام می شود

بررسی کلمه charade

اسم ( noun )
(1) تعریف: (usu. pl.) a game in which each player must act out a word or phrase without speaking, while the other teammates must try to guess it.

(2) تعریف: an act performed without sincerity, esp. when the pretense is so obvious as to be ridiculous.

- Her show of sympathy was a charade.
[ترجمه ترگمان] نشان همدردی او یک معما بود
[ترجمه گوگل] شواهدی از همدردی، یک نشانه بود
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

واژه charade در جمله های نمونه

1. I refused to go along with their pathetic charade.
[ترجمه ترگمان] من قبول نکردم که با این بازی رقت‌انگیز اونا ادامه بدم
[ترجمه گوگل]من موافقت كردم همراه با شكوه تلخي خودم بروم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

2. Their whole marriage had been a charade—they had never loved each other.
[ترجمه ترگمان]تمام ازدواج آن‌ها یک بازی بود - آن‌ها هرگز یکدیگر را دوست نداشتند
[ترجمه گوگل]ازدواج آنها تمام شده بود - آنها هرگز دوست یکدیگر را دوست نداشتند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

3. She struggled to maintain the charade of not being afraid.
[ترجمه ترگمان]او تلاش کرد تا از این معما جلوگیری کند
[ترجمه گوگل]او تلاش کرد که نگران نباشید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

4. Menendez surrounded the Huguenots and carried on a charade following Old World rules.
[ترجمه ترگمان]Menendez هوگنوها را محاصره کردند و به دنبال قوانین جهانی قدیمی به بازی مشغول شدند
[ترجمه گوگل]Menendez Hugenots را احاطه کرده و بر اساس قوانین قدیمی جهان قوانین و مقرراتی را اجرا م ...

مترادف charade

جدول کلمات متقاطع (اسم)
charade , crossword , word square
نوعی بازی (اسم)
charade
نوعی معما (اسم)
charade

معنی کلمه charade به انگلیسی

charade
• game in which words or phrases are pantomimed while others guess the meaning
• a charade is a pretence which is so obvious that nobody is deceived.

charade را به اشتراک بگذارید

پیشنهاد کاربران

علی
پانتومیم
Angel
حقه بازی

معنی یا پیشنهاد شمانام نویسی   |   ورود

توضیحات دیگر

معنی charade
کلمه : charade
املای فارسی : چرد
اشتباه تایپی : زاشقشیث
عکس charade : در گوگل

آیا معنی charade مناسب بود ؟           ( امتیاز : 96% )