انتخاب دیکشنری مترجم لغت نامه جستجو در دیکشنری
دیکشنری مترجم تغییر دیکشنری یا مترجم
برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
انگلیسی به فارسی فارسی به انگلیسی انگلیسی به انگلیسی فارسی به عربی عربی به فارسی جدول کلمات کلمات اختصاری لغت نامه دهخدا فرهنگ فارسی فرهنگ فارسی معین فرهنگ فارسی عمید اسم پسرانه و دخترانه دانشنامه عمومی دانشنامه اسلامی کامپیوتر برق و الکترونیک عمران و معماری حقوق سینما صنعت علوم دامی حسابداری ریاضیات آمار خودرو صنایع غذایی نساجی پلیمر معدن شیمی نفت مهندسی گاز خاک شناسی زمین شناسی آب و خاک بهداشت دندانپزشکی روانپزشکی فوتبال کاراته یوگا کوه نوردی

94 948 100 1

chauvinism

تلفظ chauvinism
تلفظ chauvinism به آمریکایی/ˈʃoʊvɪnɪzəm/ تلفظ chauvinism به انگلیسی/ˈʃəʊvɪnɪzəm/

معنی: تعصب در وطن پرستی، میهن پرستیافراطی، میهن پرستی از روی تعصب
معانی دیگر: میهن پرستی (افراطی و پرخاشگرانه و نابخردانه)، خاک پرستی (در مقایسه با میهن دوستی)، خاک آیینی، برتر شناسی نژاد و (به ویژه) جنس خود از دیگران، برتر پنداری مردان (در مقایسه بازنان)

بررسی کلمه chauvinism

اسم ( noun )
مشتقات: chauvinistic (adj.), chauvinistically (adv.), chauvinist (n.)
(1) تعریف: zealous or excessive patriotism.
مترادف: jingoism
مشابه: ethnocentrism, fanaticism, flag-waving, nationalism, partisanship, patriotism

(2) تعریف: biased and nonobjective belief in the superiority of one's own sex.
مشابه: machismo, sexism

واژه chauvinism در جمله های نمونه

1. male chauvinism
ترجمه برتر پنداری مردان

2. the nazis infused the youth with chauvinism and hatred of foreigners
ترجمه نازی‌ها میهن پرستی (افراطی) و تنفر از خارجیان را در جوانان تقویت می‌کردند.

3. The war stimulated an intense national chauvinism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]جنگ باعث تحریک میهن‌پرستی شدید ملی شد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]جنگ تحریک شورش ملی شدید ملی بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

4. It may also appeal to the latent chauvinism of many ordinary people.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]همچنین ممکن است به تعصبات نهفته بسیاری از مردم عادی نیز متوسل شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این ممکن است به شوونیسم پنهان بسیاری از مردم عادی نیز تجاوز کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

5. The author lashed out against chauvinism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]نویسنده کتاب علیه تعصب افراطی را مورد انتقاد قرار داد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]نویسنده در برابر شووینیسم مقاومت کرد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

6. It was a typical case of British chauvinism and insularity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این یک مورد خاص تعصب افراطی بریتانیا و insularity بود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این یک مورد معمول از شووینیسم بریتانیا و ناحیه بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

7. The absence of media chauvinism is testimony, Morris Matthews believes, to the women's communication skills.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]موریس Matthews بر این باور است که عدم حضور تعصب رسانه‌ای گواهی بر مهارت‌های ارتباطی زنان است
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]موريس متیوز معتقد است که فقدان شکوفایی رسانه ها، به مهارت های ارتباطی زنان می گوید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

8. Male chauvinism was rife in medicine in those days, and he is forgiven.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]تعصب مردانه در این روزها پر از دارو است و او بخشیده می‌شود
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در آن روز، شوونیسم مردانه در پزشکی پدیدار شد و او ببخشاید
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

9. The plagues of aggressive nationalism, racism, chauvinism, xenophobia, anti-semitism and ethnic tension are still widespread.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]طاعون of تهاجمی، نژادپرستی، تعصب مذهبی، بیگانه هراسی، ضد semitism و تنش قومی هنوز رواج زیادی دارند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]آزار و اذیت ملی گرایی تهاجمی، نژادپرستی، شوونیسم، عرفان، ضد یهودی و تنش نژادی هنوز گسترده هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

10. Bandaranaike used Sinhalese chauvinism to gain power, but found he could not control it.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]Bandaranaike از تعصب وطن‌پرستی برای کسب قدرت استفاده کرد، اما دریافت که او نمی‌تواند آن را کنترل کند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]Bandaranaike از شوونیسم Sinhalese برای به دست آوردن قدرت استفاده کرد اما متوجه نشد که او نمیتوانست کنترلش کند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

11. The chance remark that revealed his deep-rooted chauvinism and basic male insensitivity.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این حرف تصادفی که تعصبات میهنی و عدم حساسیت مرد پایه را آشکار کرد
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]شواهد شگفت انگیز نشان می دهد که شوونیسم عمیق ریشه و بی حساسیت اولیه مرد است
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

12. The academy was labeled a stronghold of male chauvinism.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]این آکادمی به عنوان پایگاهی از تعصب مردانه به شمار می‌رفت
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]این آکادمی به عنوان حامی قلمرو شویونیسم نامگذاری شد
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

13. But to ascribe this to male chauvinism wouldn't be accurate either.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]اما نسبت به تعصب مردانه هم دقیق نیست
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]اما به این معنا نیست که شوونیسم مردانه نیز دقیق نخواهد بود
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

14. In Don's Party, chauvinism, Rabelaisian humor, and drunken sexuality reflected by the male characters in the play are three typical "ocker" characteristics.
ترجمه ترگمان [ترجمه ترگمان]در حزب دون، تعصب افراطی، شوخ‌طبعی با Rabelaisian و تمایلات جنسی مست که توسط شخصیت‌های مرد نمایش داده می‌شوند، سه ویژگی خاص \"ocker\" هستند
ترجمه گوگل [ترجمه گوگل]در حزب دون، شوونیسم، طنز رابلیسی و جنسیت مست، منعکس کننده شخصیت های مردانه در این بازی، سه ویژگی معمول 'اوکر' هستند
ترجمه کاربر [ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید ویرایش

مترادف chauvinism

تعصب در وطن پرستی (اسم)
chauvinism
میهن پرستیافراطی (اسم)
chauvinism
میهن پرستی از روی تعصب (اسم)
chauvinism

معنی کلمه chauvinism به انگلیسی

chauvinism
• extreme nationalism; excessive devotion (to one's own sex, race, etc.)
• chauvinism is a strong and unreasonable belief that your own country is the best and most important.
male chauvinism
• excessive enthusiasm for the male sex
• male chauvinism is the belief which some men have that men are naturally better and more important than women; used showing disapproval.

chauvinism را به اشتراک بگذارید

Telegram Facebook Google Plus Twitter LinkedIn

پیشنهاد کاربران درباره معنی chauvinism

ebitaheri@gmail.com ١٤:١٦ - ١٣٩٨/٠٢/١٨
برترباوری ، برترپنداری ، برتری‌گرایی
|

پیشنهاد شما درباره معنی chauvinismنام نویسی   |   ورود

تازه ترین پیشنهادها

کهیار > تیارا
علی بابایی ساروی > آرشیدا
Arisan anoai > Greece
شهناز اکبرزاده > طیف
عادل ولی محمدی > run down
حسین شهبازی > قانونمدار
هما > هما
سوما > سوما

فهرست پیشنهادها | نگارش واژه نو

توضیحات دیگر

معنی chauvinism
کلمه : chauvinism
املای فارسی : چووینیسم
اشتباه تایپی : زاشعرهدهسئ
عکس chauvinism : در گوگل


آیا معنی chauvinism مناسب بود ؟     امتیاز مثبت به دیکشنری   امتیاز منفی به دیکشنری     ( امتیاز : 94% )